Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa jest to opieka nad pacjentami przewlekle lub obłożnie chorymi, w podeszłym wieku i niepełnosprawnymi, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebują systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej.

Celem opieki jest zapewnienie profesjonalnych świadczeń pielęgniarskich w środowisku domowym chorego.

Świadczenia NZOZ BOG-med obejmują:

 • opiekę pielęgniarki długoterminowej sprawowaną w ścisłej współpracy z lekarzem rodzinnym oraz pielęgniarką środowiskową
 • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością
 • świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym
 • edukację zdrowotną pacjenta oraz członków jego rodziny
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji pacjenta w domu

Podstawą objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową domową jest:

 • kwalifikacja pacjenta według tzw. skali Barthel ( 0 do 40 punktów)
 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza prowadzącego z oddziału szpitalnego, lekarza z poradni specjalistycznej), zgodne z wymaganym przez NFZ wzorem.
 • zgoda pacjenta wyrażona na piśmie
 • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

Świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej dla pacjentów ubezpieczonych refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rejestracja

 • telefonicznie: +48 603 384 837
 • e-mail: bog.med@wp.pl

Dokumentacja wymagana do objęcia opieką długoterminową domową:

 • Skierowanie do objęcia opieką długoterminową domową – POBIERZ PLIK
 • Skala Barthel (do 40 pkt.) potwierdzona przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – POBIERZ PLIK
 • Zgoda pacjenta lub jego rodziny na objęcie pielęgniarską opieką długoterminową wyrażona na piśmie – POBIERZ PLIK