,, E-usługi w Med-dom Sp. z o.o. i NZOZ Bog-Med” realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie.
Działanie 2.1. Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

NZOZ BOG-med

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa jest to opieka nad pacjentami przewlekle lub obłożnie chorymi, w podeszłym wieku i niepełnosprawnymi, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebują systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej.

Zapraszamy do skorzystania z usług NZOZ BOG-MED.

Wieloletnie doświadczenie

Profesjonalna kadra

Umowa z NFZ

Jak do nas trafić?